قوانین و مقررات سایت لودکا

تاریخ آخرین به روز رسانی:

فهرست مطالب

ماده صفر

توافقنامه حاضر به‌ مثابه یک توافق است و به‌موجب ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد قانونی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد و استفاده کلیه کاربران و اشخاصی که به هر نحوی و با هر وسیله‌ای از سایت لودکا استفاده می‌نمایند به معنی موافقت با این توافقنامه است.

مفروض است که توافقنامه حال حاضر در شهر انزلی واقع در استان گیلان منعقد گردیده است.

ماده یک (تعاریف)

سایت: در توافق حاضر هرکجا از کلمه «سایت» استفاده شده است منظور سایت لودکا به آدرس www.lodka.ir می‌باشد.

کاربر: در توافق حاضر هرکجا از کلمه «کاربر» استفاده شده است منظور کلیه اشخاصی است که به هر نحو و با استفاده از هر وسیله ای از مطالب سایت استفاده می نماید.

ماده دو (موضوع فعالیت سایت)

سایت در زمینه تولید محتوا و محصولات آموزشی عمدتا با موضوع توانمندی بازرگانی بالاخص توانمندی صادراتی واحدهای تولیدی و بازرگانی داخل کشور فعالیت می کند.

ماده سه (حساب کاربری)

3.1) هر شخصی فقط می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد.

3.2) کاربران برای عضویت در سایت باید از اطلاعات و مشخصات هویتی واقعی خودشان استفاده نمایند و سایت هیچ‌گونه مسئولیتی در ازای تخلف از این ماده ندارد.

3.3) در صورتی که سایت تشخیص دهد، هر یک از موارد ذیل به وقوع پیوسته است، می تواند و مختار است به تشخیص خود دسترسی کاربر به حساب کاربری را به صورت یک طرفه مسدود نماید. بدیهی است که هیچ یک از پرداخت های صورت گرفته در این صورت مسترد نخواهد شد و کاربر حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب میکند!

3.3.1) درصورتی‌که معلوم شود کاربری با نام و حساب کاربری جعلی یا واهی اقدام به خرید محصولات و یا استفاده از سایت نموده است

3.3.2) در صورتی که مشخص شود کاربر اطلاعات کاربری خود را در اختیار اشخاص ثالثی قرار داده است.

3.3.3) در صورتی که مشخص شود کاربر محصولات آموزشی را بدون اجازه کتبی سایت در هر کجا ، هر پلتفرمی و به هر نحوی تکثیر نموده است یا به هر نحوی در اختیار دیگران قرار داده است.

3.3.4) درصورتی‌ که هر زمان مشخص شود شخصی بیش از یک حساب کاربری دارد

ماده چهار (محصولات آموزشی)

4.1) محصولات آموزشی فقط جنبه آموزش دارند و با توجه به اینکه قوانین داخلی و بین المللی به صورت مستمر در حال تغییر هستند، لذا سایت فقط زمانی مسئولیت مطالب ارائه شده را می پذیرد که با توافق کتبی دوطرف (سایت و کاربر) و با پرداخت هزینه جداگانه، سایت نسبت به بررسی موردی و دقیق شرایط کاربر اقدام به صدور دستورالعمل های آمادگی صادرات نماید. بدیهی است در این صورت باز هم مسئولیت سایت فقط در بازه تاریخ انقضای دستورالعمل مربوطه خواهد بود. و چنانچه تاریخ انقضایی در دستورالعمل درج نشده باشد تاریخ انقضای دو ماه بعد از توافق مذکور مفروض است.

ماده پنج (مشاوره)

5.1) 

ماده شش (وظایف و اختیارات سایت)

6.1) 

ماده هفت (وظایف و مسئولیت های کاربر)

7.1) سایت همواره برای ارائه بهتر خدمات، نسبت به به‌روزرسانی و ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات سایت، با ذکر دقیق تاریخ، اقدام می نماید و از کاربران هم انتظار می‌رود در هر بار استفاده از سایت نسبت به تغییرات انجام پذیرفته آگاهی کامل کسب نمایند.

ماده هشت (پرداخت ها و مالی)

8.1) استرداد وجه هیچ یک از محصولات آموزشی پس از خرید امکان پذیر نیست. مگر در حالتی که کاربر به اشتباه محصولی را به دفعات خریداری نموده باشد.

8.2) استرداد وجه مشاوره پس از برگزاری امکان پذیر نیست. همچنین اگر در تاریخ و ساعت برگزاری (آنلاین یا حضوری) کاربر به هر نحوی امکان حضور نداشت وجه مذکور عودت نخواهد شد.

8.3) در صورت نیاز به استرداد، سایت وجه پرداختی را فقط به شماره حساب یا شماره کارتی که واریز از آن طریق صورت گرفته، مسترد خواهد نمود.

ماده نه (تماس، مکاتبه و پشتیبانی)

9.1) تماس و مکاتبه با سایت فقط از طریق راههای ارتباطی ذکر شده در قسمت تماس با ما مقدور است.

9.2) چنانچه محصولی به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار گرفته باشد یا با استفاده از کد تخفیف 100% خریداری شده باشد، فاقد هر گونه پشتیبانی یا به روز رسانی خواهد بود.

ماده ده (حریم خصوصی)

10.1)